Dobry dentysta Chorzów

W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną

Dobry dentysta Chorzów
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.
warstwę Weila lub pas Weila).

W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzchołkowy i deltę korzeniową.

W miazdze występują sploty naczyniowe i nerwowe (np.

splot Raschkowa).
Niek.

Widok do druku:

Dobry dentysta Chorzów