Skierowania wypisywane w szkolnych gabinetach stomatologicznych

Stomatologia ZabrzeSzkolne badania stomatologiczne wykonywane są w takich placówkach, w których pracują dentyści.
Mogą oni przeprowadzać podstawowe przeglądy stomatologiczne i badania służące ustaleniu, jakiego rodzaju leczenie musi zostać przeprowadzone u dzieci.
Jeżeli nie są to zbyt skomplikowane rodzaje leczenia, to mogą zostać wykonane w szkolnym gabinecie.
W przeciwnym razie dziecko otrzyma sStomatologia Zabrze .

Widok do druku:

Stomatologia Zabrze