Przyszli absolwenci będą mogli pracować w

protezy jastrzębieKierunek studiów - stomatologia - to bardzo popularny kierunek studiów.

Wybierają się na niego absolwenci liceum, którzy zdawali maturę z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.

Kierunku stomatologicznego naucza się na uczelniach medycznych.
Przyszli absolwenci będą mogli pracować w zawodzie jako lekarz stomprotezy jastrzębie .

Widok do druku:

protezy jastrzębie